Επιμορφώσεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

 • Επιμορφωτική συνάντηση Νηπιαγωγών ΔΥΕΠ της περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα των Νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ και την ανταλλαγή προβληματισμών και προτάσεων. Ιωάννινα, 17 Μαρτίου 2022.

 

 • «Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building» (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε ομάδες με προσφυγόπουλα), Δεκ. 2019-Φεβρ. 2020. Πανεπιστήμια Θεσσαλίας-Ιωαννίνων-Κρήτης (TIC) & UNICEF, Δεκ. 2019 – Μάρτιος 2020 (https://www.teach4integration.gr/). Συμμετοχή της Λ. Στεργίου ως μέλους της επιστημονικής επιτροπής και της επιτροπής συντονισμού του προγράμματος (TIC), ως επιστημονικά υπεύθυνης του προγράμματος για το Παν/μιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου και ως επιμορφώτριας.

 

 • «Teacher trainings in the regions of Peloponnese, Thessaly, Epirus and Crete» (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε ομάδες με προσφυγόπουλα). Δεκ. 2018 – Φεβρ. 2019. Πανεπιστήμια Θεσσαλίας-Ιωαννίνων-Κρήτης (TIC) & UNICEF, 2019. Συμμετοχή της Λ. Στεργίου ως επιστημονικά υπεύθυνης του προγράμματος για το Παν/μιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου και ως επιμορφώτριας. (https://www.teach4integration.gr/)

 

  • Επιμορφωτική Διημερίδα με θέμα Διαφορετικές ταυτότητες, ίδια δικαιώματα: Παιδιά πρόσφυγες σε ένα Σχολείο για Όλους. Οργάνωση: ΠΕΚΕΣ Ηπείρου-ΣΕΕ, ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου-ΣΕΠ, UNISEF & SOLIDARITY NOW, INETRSOS Hellas. Επιμορφωτική εισήγηση Λ. Στεργίου με θέμα «Το σχολικό κλίμα ως προϋπόθεση ένταξης παιδιών με προσφυγική εμπειρία». Ιωάννινα, 17 & 18 Δεκεμβρίου 2019.

 

  • Επιμορφωτικό πρόγραμμα 35 ωρών με θέμα Ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό σε ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και συνδιοργάνωση από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05 & γενικής παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, το 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού με την υποστήριξη της UNICEF & της Solidarity Now.
   Επιμορφωτική εισήγηση Λ. Στεργίου με θέμα “Η σημασία της γλώσσας προέλευσης στην εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής: το παράδειγμα των αραβικών”, Ιωάννινα, 16 Οκτωβρίου 2019.

 

 • «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων», 5/4/2017- 31/10/2018. ΙΕΠ, Δράση 4 (http://iep.edu.gr/refugees/).
  Συμμετοχή της Λ. Στεργίου ως μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής Συντονισμού της Δράσης 4, ως επιστημονικά υπεύθυνης για την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Ηπείρου και ως επιμορφώτριας.

 

 • Επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Ιωαννίνων που διδάσκουν σε Τάξεις Υποδοχής  και σε ΔΥΕΠ. Οργάνωση: Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου. Επιμορφωτική εισήγηση Λ. Στεργίου θέμα «Μαθητές/τριες προσφυγικής προέλευσης στο ελληνικό σχολείο: Βασικές κατευθύνσεις». Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2018.

 

  • Project PRESS – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσικής και πολιτισμικής ένταξης προσφύγων, B΄ κύκλος. Επιμορφωτική εισήγηση Λ. Στεργίου με θέμα: «Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και πολιτισμική επικοινωνία στην εκπαίδευση προσφύγων. Σχόλια για τις γλώσσες και τη γλωσσική διδασκαλία». Ιωάννινα, 6-7 Μαΐου 2017.

 

  • Project PRESS- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσικής και πολιτισμικής ένταξης προσφύγων, Α΄ κύκλος. Επιμορφωτική εισήγηση Λ. Στεργίου με θέμα: «Το στοίχημα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων», Ιωάννινα, 17-19 Φεβρουαρίου 2017.

 

 • «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων» με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ζ. Παναναούμ: Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αποβλέπουν στην υποστήριξη της σωστής λειτουργίας του θεσμού των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.), τη γλωσσική ενίσχυση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα και την καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου.
  Συμμετοχή της Ε. Σοφού ως επιμορφώτριας στη δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα τη βελτίωση του σχολείου. http://www.diapolis.auth.gr