Σας καλωσορίζουμε στο Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2137/Β/07-06-2019. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών κ.ά. Διευθύντρια του εργαστηρίου είναι η κ. Λήδα (Αμαρυλλίδα) Στεργίου, Αναπληρώτρια. Καθηγήτρια (30-10-2019 έως 30-10-2022).