Δημοσιεύσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Mogli, M., Kalbeni, S. Stergiou, L. (2020). “The Teacher is not a Magician”: Teacher Training in Greek Reception Facilities for Refugee Education (RFREs). International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4(7), 42-55. https://doi.org/10.31458/iejes.605255 

Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ., Χατζηδήμου, Κ. (Επιμ.) (2014). Ζητήματα  Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση.

Νάκου, Σ., & Στεργίου, Λ. (2018). Η προσέγγιση της προσφυγικής κρίσης από τις ιστοσελίδες ενημέρωσης στην Ήπειρο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 11(2), 1-30. http://dx.doi.org/10.12681/jret.15870 

Παπασταθόπουλος, Σ., Σιμόπουλος, Γ., Στεργίου, Λ., Λεκάκου, Μ., Καψάλη, Μ.  Πριν από την ένταξη: σχεδιάζοντας μια δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες προσφυγικής προέλευσης. Στο  Α. Χατζηδάκη, Π. Θώμου, Δ. Κοντογιάννη, Μιχελακάκη, Θ. Αργυρούδη, Μ. (Επιμ.) (2020). Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια, 5ο Διεθνές Συνέδριο, 1-3 Ιουνίου 2018, Ρέθυμνο (σ. 324-335), Πρακτικά.

Σοφού, Ε., Στεργίου, Λ. (2019). Άντρες και μελλοντικοί  νηπιαγωγοί: Διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τον ρόλο τους. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 5-35. http://dx.doi.org/10.12681/dial.20804

Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. (2019). Μετά το κοντέινερ. Διαπολιτισμική ματιά στην εκπαίδευση προσφύγων. Αθήνα: Gutenberg.

Στεργίου. Λ. (2019). Πρόσφυγες-Μετανάστες και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στο: Α. Γιώτσα (Επιμ.), Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση (σ. 153-169). Αθήνα: Gutenberg.

Στεργίου, Λ. (2019). Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση και Σχολικό Κλίμα. Στο: Ε. Τρούκη, Μ. Δοκοπούλου (Επιμ.) Επιμορφωτικές Δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων – Οδηγός Εκπαιδευτικού ανά βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών προσφύγων. Α’ Τόμος Πρωτοβάθμια-Προσχολική Εκπαίδευση (σ. 6-21). Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Διαθέσιμο στο: http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf 

Stergiou, L.A. (2018). Negotiating bicultural identities in Greece: the case of students originating from Albania. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 23(9), 22-28. doi: 10.9790/0837-2309032228  

Stergiou, L. (2018). Raised in Greece by Albanian parents: rights and lack of rights from the point of view of second generation students. In A. Giotsa (Ed.) Human Rights in a Changing World: Research and Applied Approaches, (pp. 165-177). New York: Nova Science.

Στεργίου, Λ. & Κρεμμύδα, Κ. (2019). Άντε γεια και merhaba: εκπαιδευτικές επιλογές και προσεγγίσεις για παιδιά προσφυγικής προέλευσης. Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη,Ε., Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) Από Εδώ και από Παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο, 11ο Συνέδριο ΟΜΕΠ-ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2017 (σ. 332-340), Πρακτικά.

Σοφού, Ε. (2015). Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ. Ανακτήθηκε 6 Μαρτίου 2017 από http://www.eadap.gr