Μέλη

Μέλη


  • Λήδα (Αμαρυλλίς) Στεργίου

Η Λήδα Στεργίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε στην Αθήνα (Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας) και στο Παρίσι (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό, στη Διδακτική Γλωσσών και Πολιτισμών).  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν διαφορετικές διαστάσεις της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο, όπως οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για την ετερότητα, η διαδικασίες ταυτοτικής συγκρότησης σε διπολιτισμικές συνθήκες και το διαπολιτισμικό πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας/ γλώσσας υποδοχής.  Έχει συμμετάσχει σε σειρά επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών προσφυγικής προέλευσης. q;

  • Ευστρατία Σοφού

Η Ευστρατία Σοφού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία και Αξιολόγηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη (Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών) και στη Γρανάδα (Διδακτορικό στη Συγκριτική Εκπαίδευση). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη συγκριτική και διεθνή εκπαίδευση. Σχετικά με τα γνωστικά αυτά πεδία έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.  • Μήνα Κούκου

Η Μήνα Κούκου είναι απόφοιτη -προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου-  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων και υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ίδιου πανεπιστήμιου, στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  • Βασιλική Τσάγκα

Η Βασιλική Τσάγκα είναι πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας (ΑΠΘ) και ΦΠΨ (Παν/μιο Ιωαννίνων), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Παν/μιο Ιωαννίνων. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ίδιου πανεπιστήμιου, στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  • Μιχάλης Παππάς

Ο Μιχάλης Παππάς είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων, τελειόφοιτος του Π.Τ.Δ.Ε. του ίδιου πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Παν/μιο Θεσσαλίας, καθώς και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ίδιου πανεπιστήμιου, στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.