Συνέδρια & Ημερίδες

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Κούκου, Μ. & Στεργίου, Λ. : «Αναγνώσεις της ετερότητας στις Πολυπολιτισμικές Τάξεις: Το Παράδειγμα Εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής στην Ελλάδα».  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Ξενοφοβία, Ομοφοβία, Σχολική Βία, Ενιαία Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2020.  
  • Κούκου, Μ. & Στεργίου, Λ.: «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις αναδυόμενες ανάγκες τους στην εκπαίδευση προσφύγων». 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ο.Μ.Ε.P., Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Πάτρα, 1-3 Νοεμβρίου 2019.
  • Στεργίου, Λ. : «Τα μεγάλα παιδιά: εφηβεία, προσφυγική εμπειρία και εκπαίδευση. Βασικά (συ)ζητούμενα».Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικές πολιτικές για την κοινωνική ένταξη την προσφύγων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αθήνα, 20-21 Ιουνίου 2019.
  • Στεργίου, Λ. : «Ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση και Σχολικό Κλίμα». Επιστημονική Ημερίδα Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα, 12 Απριλίου 2019.
  • Stergiou, L.: «The contribution of the University of Ioannina to refugee education». Regional ISCAR International Conference: Crisis in Contexts. International Society for Cultural-Historical and Activity Research (ISCAR), Ioannina, 19-24 March 2019.
  • Σοφού, Ε. & Στεργίου, Λ. : : «Άντρες και μελλοντικοί νηπιαγωγοί: Διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τον ρόλο τους». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών & Παιδαγωγικά Τμήμα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προσκλήσεις, Βόλος 28-30 Σεπτεμβρίου 2018.
  • Κρεμμύδα, Κ. & Στεργίου, Λ.: «Άντε γεια και merhaba: εκπαιδευτικές επιλογές και προσεγγίσεις για παιδιά προσφυγικής προέλευσης». 11o Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΠ: Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2017.
  • Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. : «Η σημασία της συμπερίληψης και της αξιοδότησης της Γ1 στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2». 16th International Conference-Greek Applied Linguistics Association, 2017: Migration and Language Education. Θεσσαλονίκη 6-8 Οκτωβρίου 2017.