Μεταπτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές εργασίες

  • Κρεμμύδα Κ. (2028). «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών προσφύγων στην Ήπειρο». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Ραμιώτη, Κ. (2019). «Αφηγηματική προσέγγιση της προσφυγικής εμπειρίας». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Σαλικοπούλου, Π. (2019). «Πολυγλωσσία στην προσχολική ηλικία: η περίπτωση του Νηπιαγωγείου στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Θερμοπυλών Φθιώτιδας». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Νάκου, Σ. (2019). «Το άνοιγμα των υπηρεσιών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση/επικοινωνία». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Παντελή, Ο. (2020). με θέμα : «Διαπολιτισμική ικανότητα στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) στο Νομό Ιωαννίνων: Μία μελέτη περίπτωσης». Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • Ζάχου, Γ. (2020) «Η γλωσσική αφύπνιση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως μέσο επαφής των παιδιών με την πολυγλωσσία-Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε νηπιαγωγείο του νομού Τρικάλων». Πρόγραμμα Σπουδών Π.Τ.Ν. Κατεύθυνση: Κοινωνία Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.