Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μη τυπικής εκπαίδευσης για πρόσφυγες

  • Ιούνιος-Ιούλιος 2016: Συμμετοχή των μελών ΔΕΠ κ. Στεργίου Λήδας και Ράπτη Θεοχάρη στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσφύγων που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Επιτροπή για την εκπαίδευση των προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων των Δολιανών και του Τσεπέλοβου.
  • 2016-2018: Συμμετοχή των κ. Στεργίου Λήδας και Ράπτη Θεοχάρη ως μελών της επιστημονικής επιτροπής σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης «Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & TdH. https://www.valitsakia-ellinikon.gr/
  • 2015-2016:  Συμμετοχή της κ. Σοφού Ευστρατίας στη Δράση 1.4/13 «Προαγωγή τής διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής», Εργο 1.4.γ/13 με τίτλο «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών», https://www.eadap.gr