Διδακτορικές εργασίες

Διδακτορικές εργασίες

  • Παπαδοπούλου, Α. (2016). «Διαφορική σχολική αποτελεσματικότητα σε δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: οι σχέσεις κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων με τις επιδόσεις μαθητών ελληνικής και μεταναστευτικής προέλευσης». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/43296  
  • Κούκου, Μ. (σε εξέλιξη). «Εκπαίδευση μαθητών/-τριων προσφυγικής/ μεταναστευτικής προέλευσης με και χωρίς αναπηρία. Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής στην Ελλάδα». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών.
  • Τσάγκα, Β. (σε εξέλιξη). «Η συμβολή του γλωσσικού ρεπερτορίου των προσφύγων στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας υποδοχής. Ο ρόλος της πολυγλωσσίας και της διαγλωσσικότητας». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών.
  • Παππάς, Μ.  (σε εξέλιξη). «Διγλωσσία και παιδαγωγική της διαγλωσσικότητας: μια έρευνα-δράση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών.